top of page

สาเหตุของคนขี้แพ้! อาการแบบนี้ แพ้อะไรอยู่อาการแบบนี้ แปลว่าแพ้อะไรอยู่? วันนี้มีคำตอบ!


✔️คันผิว มีผื่นแดง มีรอยนูนแดง หรือตุ่มบวมอักเสบ 

เสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Allergic skin disease) โดยมีสิ่งกระตุ้น เช่น เหงื่อ การอาบน้ำอุ่น อากาศแห้งในฤดูหนาว และผิวหนังที่ติดเชื้อ 


✔️คันจมูก คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม ไอเรื้อรัง 

เสี่ยงเป็นโรคแพ้อากาศ หรือภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ (Allergic rhinitis) แพ้สารในอากาศ เช่น ฝุ่น ควัน เกสรดอกไม้ มีอาการคล้ายเป็นหวัด แต่จะมีอาการคันจมูกร่วมด้วย รวมไปถึงอาการคันตา น้ำตาไหล 


✔️ หายใจไม่ออก มีผื่นแดง อาเจียน คันจมูก

เสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงที่มีอาการหลายระบบ (Anaphylaxis) ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน มักเกิดภายใน 5-30 นาทีหลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ หรือไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้ชนิดรับประทาน


✔️คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ท้องอืด ปากบวม 

เสี่ยงเป็นโรคแพ้อาหาร (Food allergy) และมักจะมีอาการภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม น้ำตาไหล คัดจมูก ร่วมด้วย


✔️คันตา แสบตา ตาแดง น้ำตาไหล และมีขี้ตา 

เสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้ทางตา (Allergic conjunctivitis) ที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ของเยื่อบุตาต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ เช่น ไรฝุ่น อาหาร เกสรดอกไม้ หรือแพ้คอนแทคเลนส์ 


Comments


Gif Ads
bottom of page