top of page

3 เหตุผลทำไมบางคนถึงหายจากอาการ "หวัด" ยาก!?


อาการหวัดเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหวัดที่มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น

ในช่วงฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศแห้งและเย็น ถึงแม้ว่าหวัดจะไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่สำหรับบางคนก็อาจจะหายหวัดยาก และต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนานกว่าคนอื่นๆ วันนี้เราจะพามาดูสาเหตุที่ว่าทำไมบางคนถึงหายจากอาการหวัดยากกันค่ะ

ระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่าง

ร่างกายของแต่ละคนจะมีความสามารถในการต่อต้านเชื้อโรคแตกต่างกัน โดยคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง จะมีโอกาสต่อต้านเชื้อไวรัสหวัดได้มากกว่า สำหรับคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเพียงพอ อาจมีโอกาสที่จะติดเชื้อหวัดได้ง่ายขึ้น และการฟื้นตัวก็จะใช้เวลานานขึ้นกว่าคนอื่นๆ

สภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกัน

สภาพร่างกายของแต่ละคนอาจมีผลต่อเชื้อไวรัสหวัดที่แตกต่างกันได้ อย่างคนที่มีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ป่วยง่าย หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาจจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหวัดได้ง่ายขึ้น และมีเวลาฟื้นตัวที่ยาวนานกว่าคนอื่น

พันธุกรรมและสภาพแวดล้อม

พันธุกรรมและสภาพแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการฟื้นตัวจากอาการหวัด อย่างคนที่มีพ่อแม่หรือญาติที่มีประวัติเป็นโรคหวัดมาก่อนหน้า อาจมีโอกาสที่จะได้รับการสืบพันธุ์ของยีนที่ทำให้มีความต้านทานต่อเชื้อไวรัสหวัดมากขึ้น อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้น และความสะอาดของสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหวัดได้

Comments


Gif Ads
bottom of page