top of page

ไข้หวัด VS ไซนัสอักเสบ ต่างกันอย่างไร?

อาการที่คล้ายกับการป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดา ที่หลายคนคิดว่าเดี๋ยวก็หาย ความจริงแล้วอาจเป็นอาการของไซนัสอักเสบได้ ซึ่งไซนัสอักเสบหากไม่รักษาให้ตรงจุด และปล่อยให้เรื้อรังอาจลุกลามไปที่ดวงตา และสมองจนเป็นอันตรายได้


วันนี้ลองมาเช็กไปพร้อมกันดีกว่าว่า อาการป่วยที่เป็นอยู่นั้น เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา หรือมีแนวโน้มว่าอาจเป็นไซนัสอักเสบ


ปวดศีรษะ


✅ ไข้หวัด

มีไข้ และปวดทั่วทั้งศีรษะ โดยไม่ได้เน้นปวดเป็นจุดๆ และอาการเหล่านี้จะดีขึ้น หรือหายภายใน 7-10 วัน


✅ ไซนัสอักเสบ

ไม่มีไข้ แต่จะมีอาการปวด แน่น กดเจ็บบริเวณใบหน้า ทั้งหัวตา หน้าผาก โหนกแก้ม และรอบกระบอกตา อาจจะยืดเยื้อนานกว่า 10 วันขึ้นไป


น้ำมูก


✅ ไข้หวัด

มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหลสีใส รวมถึงมีอาการไอ และจามร่วมด้วย


✅ ไซนัสอักเสบ

คัดและแน่นจมูก น้ำมูกไหลเหลืองข้น หรือเขียวข้นออกทางรูจมูกข้างหน้า และไหลลงคอ โดยที่ไม่มีอาการไอ และจาม


อาการอื่นๆ


✅ ไข้หวัด

เจ็บคอ คันคอ ร่วมกับจมูกไม่ค่อยรับกลิ่น และบางรายอาจมีอาการเบื่ออาหาร


✅ ไซนัสอักเสบ

บางรายอาจจะมีอาการหูอื้อ และลมหายใจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ร่วมด้วยComentarios


Gif Ads
bottom of page